Last News
Tag Cloud
Main » 2013 » October » 15 » My Talking Pet
5:50 AM
My Talking Pet
Price/Giá : 0.99 $
Link /Đường dẫn : https://itunes.apple.com/us/app/my-talking-pet/id662090840?mt=8

Chụp ảnh hoặc chọn từ bộ sưu tập ảnh của bạn. Nói vào micro để xem con vật cưng của bạn thực tế nói lại cho bạn! Chia sẻ nó như một video trên Facebook. Hoặc gửi email cho nó như là một lời chào đặc biệt cho bạn bè và gia đình của bạn! Thay đổi giọng nói từ con chó lớn để con mèo nhỏ hoặc bất cứ điều gì ở giữa.

************************
Take a photo or choose from your photo gallery. Speak into the microphone to see your pet realistically speak back to you!  Share it as a video on Facebook.  Or email it as a special greeting to your friends and family!  Change the voice from big dog to little cat or anything in between.

Views: 356 | Added by: ndhblue | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Add your comment
Èìÿ *:
Email:
Êîä *:
Tag Cloud