Last News
Tag Cloud
Main » 2013 » October » 26 » Battle of the Beards
6:16 AM
Battle of the Beards

Price: 0.99 $

Links: https://itunes.apple.com/us/app/duck-dynasty-battle-beards/id723879768?mt=8


Battle of the Beards kiểm tra phản xạ của bạn giọt bạn chân đầu tiên vào một vùng hẻo lánh Louisiana để cạnh tranh trong hoạt động lỗ mãng yêu thích của gia đình Robertson. Tổng bộ nhanh chóng cháy vi thách thức, mở khóa thiết bị và các điểm thu trên đường đi, để chứng minh bạn có những gì nó cần để phát triển một bộ râu như dài như Duckmen yêu thích của bạn.
**********
Battle of the Beards tests your reflexes and drops you feet first into the Louisiana backwoods to compete in the Robertson family’s favorite redneck activities. Master sets of rapid-fire micro-challenges, unlocking gear and earning points along the way, to prove you got what it takes to grow a beard as long as your favorite Duckmen.
Views: 226 | Added by: ndhblue | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Add your comment
Èìÿ *:
Email:
Êîä *:
Tag Cloud