Last News
Tag Cloud
Main » 2013 » October » 10 » iTube Pro
6:02 AM
iTube Pro
Price/Giá : 0.99$
Links : https://itunes.apple.com/us/app/itube-pro-playlist-manager/id577125561?mt=8

Sử dụng YouTube như máy nghe nhạc. Chơi trên nền. Tìm lời bài hát cho video. Thiết lập một giờ ngủ. Làm cho Danh sách nhạc. Thưởng thức động TOP 100 Playlists = thay đổi mỗi ngày. Xem lịch sử của video được xem và làm cho danh sách yêu thích. Đăng nhập với YouTube và chơi chỉnh sửa danh sách của bạn. Công bố trên Facebook. Hiển thị thông tin phương tiện truyền thông trên màn hình khóa. Danh sách bài hát tìm kiếm kênh và sao chép chúng ngay lập tức là của bạn.
****************************
Use YouTube as music player. Play on background. Find lyrics to videos. Set a sleep timer.  Make Playlists.  Enjoy Dynamic TOP 100 Playlists = changes every day. View history of watched videos and make favorites list. Login with YouTube and play & edit your playlists.  Publish on Facebook. Display media info on lock screen. Search Playlists and Channels and copy them immediately to be yours.


Views: 480 | Added by: ndhblue | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Add your comment
Èìÿ *:
Email:
Êîä *:
Tag Cloud